خانواده

دعاوی خانواده اقسام گوناگونی دارد که موارد زیر از مهم ترین آنها می باشد:

طلاق، طلاق توافقی، استرداد جهیزیه، حضانت فرزند، الزام به تمکین، بطلان نکاح، تغییر جنسیت، تنفیذ طلاق، ابطال ثبت واقعه طلاق، ثبت رجوع، الزام به بذل مدت متعه، تغییر جنسیت، درخواست سرپرستی طفل، عسروحرج، ضم امین، عزل امین، عزل ناظر، فسخ نکاح، ابطال نکاح، اعمال و اجرای شروط ضمن عقد نکاح, سلب حضانت، مطالبه واسترداد هدایای دوران نامزدی، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، تحویل فرزند، اذن در ازدواج موضوع ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، اهدای جنین، تعدیل نفقه، منع اشتغال زوجه – زوج، ملاقات با فرزند، تعیین تاریخ – مدت ملاقات، عزل وصی از وصایت، اعسار از پرداخت مهریه، دعوای نفی زوجیت، الزام به ثبت طلاق، در خواست تجویز ازدواج مجدد و ………..

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه مشاوره حقوقی یک سوال می باشد.

طراحی و سئو: مهرانا زهری